Sr.No. Date Of Issue Name Class
Download Link
1
28/03/2018
Harpita R Chauhan
I
2
28/03/2018
Laxit Chudasama
I
3
28/03/2018
Ved Yogesh Pandya
I
4
28/03/2018
Vala Aashtha Nathabhai
I
5
28/03/2018
Khushboo Singh
I
6
28/03/2018
Yug Vala
II
7
28/03/2018
Vivek Parmar
II
8
28/03/2018
Sayed Aseer Hussain
II
9
28/03/2018
Taufiq Hussain
II
10
28/03/2018
Naman Pancholi
III
11
28/03/2018
Shubhamgiri Goswami
III
12
28/03/2018
Nirav Bhola
III
13
28/03/2018
Mukund Kavad
III
14
28/03/2018
Komal Parmar
IV
15
28/03/2018
Urvashi Khandare
V
16
28/03/2018
Meenakshi Pancholi
VI
17
28/03/2018
Sandeep Yadav
VI
18
28/03/2018
Pavan Kumar Yadav
VI
19
28/03/2018
Darshanaba Chauhan
VI
20
28/03/2018
Khushi Goswami
VI
21
28/03/2018
Zeel Vala
VII
22
28/03/2018
Sudhir Yadav
VII
23
28/03/2018
Aryan Pradhan
VII
24
28/03/2018
Sanmiksha Satish Khandare
VIII
25
31/03/2018
Shivaliba Jadeja
I
26
31/03/2018
Yogesh
I
27
31/03/2018
Devangi Devasibhai Solanki
II
28
31/03/2018
Roha Raval
II
29
31/03/2018
Dinki Thacker
III
30
31/03/2018
Khushal D Sen
IV
31
31/03/2018
Dhara Chudasama
V
32
31/03/2018
Mohammad Kamaran Alam
V
33
31/03/2018
Jayant Sharma
VI
34
31/03/2018
Vinit Sen
VI
35
26/05/2018
Dhairya Hirpara
I
36
26/05/2018
Jhanvi Vala
X
37
26/05/2018
Mohammad Farhan Alam
X
38
26/05/2018
Sudatt Kayal
X
39
26/05/2018
Raviraj Sinh Jadeja
X
40
26/05/2018
Gadhavi Vandana Deshar
X
41
26/05/2018
Amrutha Sai Soma
X
42
26/05/2018
Manish Kumar
XII
43
26/05/2018
Kary Karadia
XII
44
26/05/2018
Simran Sharma
XII
45
26/05/2018
Shibin S. Babu
XII
46
26/05/2018
Praveen Kumar Singh
XII
47
26/05/2018
Poojaba Sodha
XII
48
26/05/2018
Aparna Sharma
XII
49
26/05/2018
Anjali Viramgama
XII
50
26/05/2018
Jogendra Borana
XII